Thông tin liên hệ

Công ty TNHH Dịch Vụ và Thương mại AFY

Địa chỉ: Ô 19, Lô A3 khu dịch vụ Ấp đồn, Yên Trung, Yên Phong, Bắc ninh

Tel:    / Fax: 

 Hotline: 0948 677 918 – 0383 917 207

Email:  nguyenhuutrongnk1988@gmail.com